پلن 0 2 موجود است
450,000ریال ماهانه
 • 512مگابایت حافظه رم
 • 400مگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 1 3 موجود است
900,000ریال ماهانه
 • 1024 مگابایت حافظه رم
 • 1000 مگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 2 1 موجود است
1,100,000ریال ماهانه
 • 2048 مگابایت حافظه رم
 • 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 3 1 موجود است
1,150,000ریال ماهانه
 • 3072 مگابایت حافظه رم
 • 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 120 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 4 3 موجود است
1,500,000ریال ماهانه
 • 6000مگابایت حافظه رم
 • 4000مگاهرتز پردازنده
 • 300 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 5 3 موجود است
1,800,000ریال ماهانه
 • 8000مگابایت حافظه رم
 • 5000مگاهرتز پردازنده
 • 500 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 6 3 موجود است
2,100,000ریال ماهانه
 • 10000مگابایت حافظه رم
 • 6000مگاهرتز پردازنده
 • 600 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی
پلن 7 3 موجود است
2,400,000ریال ماهانه
 • 12000مگابایت حافظه رم
 • 8000مگاهرتز پردازنده
 • 800 گیگابایت هارد دیسک
 • منابع 100% اختصاصی