ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوالات قبل از خريد

سوالات قبل از خريد خود را می توانید در این بخش مطرح نمایید

 Domain Department

Domain Department

 سرور مجازی و اختصاصی

هر گونه سوال در مورد سرور مجازی و یا سرور اختصاصی را در این دپارتمان مطرح نمایید

 پرداخت ارزی

هر گونه سوال و یا درخواست در مورد پرداخت ارزی را در این دپارتمان مطرح نمایید

 خدمات نمایندگی

هرگونه سوال و یا درخواست در مورد خدمات نمایندگی را در این دپارتمان مطرح نمایید

 دپارتمان طراحی و توسعه

هر گونه سوال و یا مشکل در مورد طراحی و برنامه نویسی (موبایل و دسکتاپ) را در این دپارتمان مطرح نمایید