بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


سوالات قبل از خريد

سوالات قبل از خريد خود را می توانید در این بخش مطرح نمایید

Domain Department

Domain Department

سرور مجازی و اختصاصی

هر گونه سوال در مورد سرور مجازی و یا سرور اختصاصی را در این دپارتمان مطرح نمایید

پرداخت ارزی

هر گونه سوال و یا درخواست در مورد پرداخت ارزی را در این دپارتمان مطرح نمایید

خدمات نمایندگی

هرگونه سوال و یا درخواست در مورد خدمات نمایندگی را در این دپارتمان مطرح نمایید

دپارتمان طراحی و توسعه

هر گونه سوال و یا مشکل در مورد طراحی و برنامه نویسی (موبایل و دسکتاپ) را در این دپارتمان مطرح نمایید