مرور محصولات و خدمات

رم
هارد
پهنای باند
دیتاسنتر
Plan 1
430,000ریال ماهانه
2048 مگابایت
100 گیگ
نامحدود
DataShackPlan 2
630,000ریال ماهانه
4048 مگابایت
150 گیگ
نامحدود
DataShackPlan 3
830,000ریال ماهانه
6144 مگابایت
200 گیگ
نامحدود
DataShack