مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
p1 (4 موجود است) - رم : 256 مگابایت
هارد : 10 گیگ
پهنای باند : نامحدود
دیتاسنتر : Redstation

p2 (3 موجود است) - رم : 512 مگابایت
هارد : 20 گیگ
پهنای باند : نامحدود
دیتاسنتر : Redstation

p3 (4 موجود است) - رم : 1024 مگابایت
هارد : 50 گیگ
پهنای باند : نامحدود
دیتاسنتر : Redstation

p4 (4 موجود است) - رم : 2048 مگابایت
هارد : 100 گیگ
پهنای باند : نامحدود
دیتاسنتر : Redstation

p5 (4 موجود است) - رم : 4096 مگابایت
هارد : 150 گیگ
پهنای باند : نامحدود
دیتاسنتر : Redstation

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.147.142.16) وارد شده است.