مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
AMD Dual Opteron 2216 - 4 Cores / 4 Threads
2.4Ghz - 2 Processors
4GB DDR2 ECC RAM
146GB SAS
20TB Monthly Transfer
تعداد 5 آی پی قابل استفاده

Dual Intel Xeon 5130 - 4 Cores / 4 Threads
2Ghz - 2 processors
8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer
5 usable IPv4 Address
لایسنس همیشگی رایگان دایرکت ادمین (درصورت درخواست 5دلار برای یک بار دریافت میگردد)

Dual Intel Xeon 5420 - 8 Cores / 8 Threads
2.5Ghz - 2 processors
8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer
لایسنس رایگان همیشگی دایرکت ادمین ( در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه دریافت می شود)
مشخصات اصلی سرور : https://www.datashack.net/cart/?id=173

Dual Intel Xeon 5639 - Dual Intel Xeon 5639

12 Cores / 24 Threads
2.13Ghz - 2 Processors
24GB DDR3 RAM
2TB SATA or 120GB SSD
20TB Monthly Transfer

تعداد 5 آی پی رایگان
امکان ارائه لایسنس رایگان دایرکت ادمین برای هر آی پی (در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه توسط دیتاسنتر دریافت می گردد)

Phenom II x4 840 -
4 Cores / 4 Threads
3.2Ghz Turbo
4GB DDR3 RAM
2x 250GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer


تعداد 5 آی پی رایگان قابل استفاده

امکان ارائه لایسنس رایگان دایرکت ادمین (در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه توسط دیتاسنتر دریافت می شود)


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.207.223) وارد شده است.